Redaktør på Futuriblerne og journalist

Tidligere DR-P1, og forfatter/medforfatter til otte bøger om samfundet, arbejdslivet, velfærden og familien. Hun er en skarp iagttager af vores samtid, analyserer og fortolker samfundsmæssige forandringer og opstiller konkrete visioner for hvordan vi kan indrette os i fremtiden.

Redigeret følgende Futuribler:

Karen Lumholt

Som debattør er Karen Lumholt vidende og saglig og derfor ofte brugt i medierne. Som foredragsholder er hun faktabaseret, inspirerende, nærværende og god til at gå i dialog.

Hun skaber motivation og holdånd. Tidligere direktør for Tænketanken Cura. Karen nærer stor kærlighed til det decentrale Danmark og tager gerne rundt i hele landet, der hvor de nye fællesskaber og løsninger på samfundets problemer spirer og gror – i landsbyer, småbyer, købstæder og bydele.

Karen Lumholt er forfatter til følgende bøger:

  1. Historier der flytter mennesker
  2. Det relationelle menneske (m. Jonas Nørgaard)
  3. Det personlige samfund (m. Jonas Nørgaard)
  4. Det var så det (m. Bent Lumholt)
  5. Fra biks til business
  6. Børn skal da arbejde (m. Marie Kraul)
  7. Håndbog for forældre til skolebørn (m. Karin hegelund)
  8. Det som du gør (m. Jens Raabye)

Foredragsholdere hos Selskabet for Fremtidsforskning