Karen Lumholt

Redaktør på Futuriblerne og fremtidsforsker

Karen Lumholt er journalist, tidligere DR-P1, og forfatter/medforfatter til otte bøger om samfundet, arbejdslivet, velfærden og familien. Hun er en skarp iagttager af vores samtid, analyserer og fortolker samfundsmæssige forandringer og opstiller konkrete visioner for hvordan vi kan indrette os i fremtiden.

Som debattør er hun vidende og saglig og derfor ofte brugt i medierne. Som foredragsholder er hun faktabaseret, inspirerende, nærværende og god til at gå i dialog.

Hun skaber motivation og holdånd. Tidligere direktør for Tænketanken Cura. Karen nærer stor kærlighed til det decentrale Danmark og tager gerne rundt i hele landet, der hvor de nye fællesskaber og løsninger på samfundets problemer spirer og gror – i landsbyer, småbyer, købstæder og bydele.

www.karenlumholt.dk

Foredragsholdere hos Selskabet for Fremtidsforskning