Idékvinde og sekretariatsleder i SYMB

En erfaren oplægsholder, underviser og debattør og deler gerne ud af sin viden om civilsamfundets dynamikker og ikke mindst historien om SYMBs udvikling med alle de åbninger og barrierer, der er en del af denne udviklingshistorie.

Fortællingen er relevant for andre civilsamfundsaktører, men særligt kommuner med interesse for, hvordan man skabe nye samarbejder og dynamikker på tværs af det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet.

Bidragyder til

Futuriblerne Fremtidens Fællesskaber

 

 

Louise Kolbjørn

“Jeg blev provokeret af de fordomme, der hersker om provinsen. Jeg ville gerne vise verden, at der er mange gode kræfter herude,” siger hun. ”Vi har brug for flere fællesskaber, der går på tværs af de grupper vi ofte inddeler os i, hvis vi skal have flere med og sørge for at færre falder ud’

Så i november 2015 lagde hun et opslag på Facebook. En halv time senere ringede journalisten fra Nordvestnyt. I februar 2016 samlede hun 70 mennesker til borgermøde. Og nu er hun i fuldt sving med netop det hun kalder at disrupte velfærdssamfundet – på en god måde. Ambitionen er at skabe et sted, hvor der lever en bred vifte af fællesskaber og herigennem få et mere robust og socialt bæredygtigt lokalsamfund. Måden er at udvikle en helt ny organisering, der arbejder på tværs af målgrupper, fagområder og sektorer. En organisering, der har fokus på at udvikle sociale netværk og relationer mellem mennesker – en tilgang som ofte relateres til begrebet relationel velfærd.

Dette er historien om SYMB – en anderledes forening, der alene ved sin tilstedeværelse skaber uro i geledderne og rod i systemerne. Men SYMB får flere med og kan måske være med til at skabe nye veje i løsningen nogle af de mere komplekse velfærdsudfordringer, vi står overfor lokalt og nationalt.

Workshops, undervisning og oplæg

SYMB holder jævnligt workshops for kommuner og andre aktører med interesse for, hvordan vi sammen kan udvikle mere robuste og bæredygtige lokalsamfund. Det er altid muligt at besøge SYMB i Kalundborg og få arrangeret en undervisningssession, en workshop eller andet, der kan give inspiration til udvikling af lokalsamfund og nye typer samarbejder med civilsamfundsaktører.

Læs mere på www.symb.dk og på facebook: https://www.facebook.com/symbkalundborg

Foredragsholdere hos Fremtidsforskning