Idékvinde og sekretariatsleder i SYMB

Som social iværksætter har Louise gennem de sidste fire år gjort sig mange erfaringer og udviklet en stor viden. Hun er en erfaren oplægsholder, underviser og debattør og deler gerne ud af sin viden om civilsamfundets dynamikker og ikke mindst historien om SYMBs udvikling med alle de åbninger og barrierer, der er en del af denne udviklingshistorie. Fortællingen er relevant for andre civilsamfundsaktører, men særligt kommuner viser i denne tid interesse i, hvordan man skabe nye samarbejder og dynamikker på tværs af det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet.

 

 

 

Louise Kolbjørn

“Jeg blev provokeret af de fordomme, der hersker om provinsen. Jeg ville gerne vise verden, at der er mange gode kræfter herude,” siger hun. ”Vi har brug for flere fællesskaber, der går på tværs af de grupper vi ofte inddeler os i, hvis vi skal have flere med og sørge for at færre falder ud’

Så i november 2015 lagde hun et opslag på Facebook. En halv time senere ringede journalisten fra Nordvestnyt. I februar 2016 samlede hun 70 mennesker til borgermøde. Og nu er hun i fuldt sving med netop det hun kalder at disrupte velfærdssamfundet – på en god måde. Ambitionen er at skabe et sted, hvor der lever en bred vifte af fællesskaber og herigennem få et mere robust og socialt bæredygtigt lokalsamfund. Måden er at udvikle en helt ny organisering, der arbejder på tværs af målgrupper, fagområder og sektorer. En organisering, der har fokus på at udvikle sociale netværk og relationer mellem mennesker – en tilgang som ofte relateres til begrebet relationel velfærd.

Dette er historien om SYMB – en anderledes forening, der alene ved sin tilstedeværelse skaber uro i geledderne og rod i systemerne. Men SYMB får flere med og kan måske være med til at skabe nye veje i løsningen nogle af de mere komplekse velfærdsudfordringer, vi står overfor lokalt og nationalt.

Historien om SYMB med bump og masser af læreringe dilemmaer

Det er historien om, hvordan skaber man et fællesskab og mobiliserer borgerkræfter i en ny type organisering, der ikke er en traditionel frivillig forening, men en borgerdrevet socialøkonomisk platform, der går på tværs af de klassiske sektorer. Historien indeholder masser af bump og dilemmaer, som der meget læring i.

  • Hvad er SYMB? … og hvordan er SYMB organiseret? Hvordan får man folk med?
  • Udvikling af en tværgående forretningsmodel
  • Hvilken værdi skaber en civilsamfundsorganisation som SYMB og hvordan? Hvad er relationel velfærd?
  • Hvad sker der, når man insisterer på at gå på tværs? – åbninger og barrierer
  • Ledelse og styring i kompleksitet og næsten uden økonomi – hvad sker der, når man slipper?
  • Ledelse af frivillige

Der er stigende interesse omkring en organisation som SYMB. SYMB er en del af et større forskningsprojekt finansieret af VELUX-fonden. Her er Slagelse Kommune projektpart nr. 2 og Professionshøjskolen Absalon er projektejer og ansvarlig for forskningsdelen.

Workshops, undervisning og oplæg

SYMB holder jævnligt workshops for kommuner og andre aktører med interesse for, hvordan vi sammen kan udvikle mere robuste og bæredygtige lokalsamfund. Det er altid muligt at besøge SYMB i Kalundborg og få arrangeret en undervisningssession, en workshop eller andet, der kan give inspiration til udvikling af lokalsamfund og nye typer samarbejder med civilsamfundsaktører.

Louise er også ofte hyret ind på uddannelser og har på den seneste undervist på Diplom i ledelse på Professionshøjskolen Absalon og på Master i Social Entreprenørskab på RUC.

Læs mere på www.symb.dk og på facebook: https://www.facebook.com/symbkalundborg

Foredragsholdere hos Fremtidsforskning