2018-04-20

Video idag

Populære

BLOGLOGIN

Økonomisk tryghed for en voksende del af befolkningen har skabt interesse for vækst på nye områder. De ny dominerende værdier er personlig udvikling, eksperimenterende livsforløb, afprøvning af egne evner, indflydelse på og ansvar for eget liv osv. De kan under ét betegnes kognitive værdier.

De ny trends, som under ét tegner et billede af en ny kognitiv samfundsform, omfatter:

  • Kognitive værdier: Erfaringsudvikling, selvrealisering, individuel beslutningsret og ansvarlighed.
  • Ny demografisk kategori: Den åbne voksengruppe (20-45 årige), der betragter en rimelig løn som en selvfølge og søger at opfylde kognitive værdier.
  • Nyt menneskesyn: Ethvert menneske besidder specielle evner på nogle områder, således at ethvert menneske kan blive én af de bedste (10%) på mindst ét område.
  • Ny økonomi: Værdiledede, kompetencebaserede organisationer, der garanterer individuel værdiopfyldelse og konkurrerer om tillid; medarbejderne løser ledelsesopgaver i netværk.
  • Ny samfundssektor: Offentlige og private kompetencebaserede organisationer tilhører den 3. samfundssektor, idet den første og anden sektor er den offentlige og den private sektor. De kompetencebaserede organisationer kontrolleres hverken af stat eller marked; den offentlige sektor begrænses til ydelser, der udnyttes kollektivt (f.eks. forsvar, fysisk infrastruktur), og til at fastlægge vilkårene for den 3. samfundssektor.
  • Ny politik: Udvidelse af målværdier fra materiel tryghed til kognitiv udfoldelse og udvidelse af værdihandlerum fra individuel politisk frihed og ligestilling til Menneskerettigheder.
  • Ny udviklingsretning: Både økonomisk og menneskelig udvikling.

Vælg mellem:

  1. Mere om det kognitive samfund
  2. Artikel fra 1985 om værdiudvidelse
  3. Teknologisk udvikling