Få gratis adgang til hele vores artikelbibliotek gennem www.fjernadgang.dk fra egen pc. Hvor som helst. Hvornår som helst.

Henvend dig ved skranken på dit lokale hovedbibliotek. Du skal blot opgive dit CPR-nummer og angive et selvskabt 4-cifret kodeord.

Derpå kan du hjemmefra selv komme ind til dugfriske dagblade, månedsmagasiner, leksika og periodiske tidsskrifter fra hele verden.

Herunder også vores tidsskrift – FUTURIBLERNE.

Med artikler fra over hundrede skribenter gennem tidsskriftets 45-årige levetid.

Skriv et svar