Flere af Arne Sørensens’ teser efterleves af Selskabet den dag i dag. Den måske vigtigste: Fremtid er ikke det man kan regne sig frem til eller forudse, fremtid er det mulige. Og det mulige er de valg, som står åbne i nutid. Som konsekvens heraf er fremtid et ord, der skal anvendes i flertal. Se Arne Sørensens kronik i Berlingske Tidende 26/8 1970:

For 40 år siden skrev Arne Sørensen en kronik i Berlingske Tidende, som rækker helt ind i vor tid – ja, man fristes til at hævde, at den i særdeleshed rammer ind i vor tid. Her kan du læse hele artikelen og gøre dig dine egne tanker omkring det, som står skrevet.Skriv et svar