2018-07-21

Video idag

Populære

BLOGLOGIN

Gennem årene har Selskab for Fremtidsforskning haft så prominente og bærende kræfter som professor Thorkil ‘Livrem’ Kristensen, provst og højskoleforstander (og stadig aktivt medlem) Helge Severinsen og magister i sociologi og fremtidsforsker, Torben Bo Jansen.

Sidstnævnte, der døde i 2007, var – hævet over enhver tvivl – den mest dominerende skikkelse i fremtidsforskningens danske verden.Torben Bo Jansen introducerede backcasting metoden i Danmark, fremtid(er) som viften af muligheder i nutid, og ‘selvudvikling for individ og samfund’. Torben Bo Jansen kan opleves på 3 videoer optaget af John Bern i 2006, få måneder før hans død.

Se video 1-3