Fra dets start og til i dag er selskabet et non profit, NGO foretagende og det skal det fortsat være!

Vi er landets første og dermed ældste selskab, der har beskæftiget sig med begrebet ‘fremtidsforskning’. Det første selskab blev stiftet i 1967 af redaktøren, ministeren, kosmopolitten og senere højskoleforstander, Arne Sørensen. Senere stiftede han to selskaber mere, med det formål at de – på hver deres plan – skulle beskæftige sig med fremtidsforskning. Det første – akademiet – var et forum for debat og gensidig inspiration for videnskabsmænd og filosoffer samt udvikling af forskningsprojekter, det andet – selskabet – et bindeled mellem forskere og folket, der skulle formidle ideer begge veje og gøre fremtidsforskning til en folkesag, det tredje – instituttet – varetage udviklingen af metoder og traditioner for nye tværgående forskningsområder og forestå forskningen.

Flere af Arne Sørensens’ teser efterleves af Selskabet den dag i dag. Den måske vigtigste: Fremtid er ikke det man kan regne sig frem til eller forudse, fremtid er det mulige. Og det mulige er de valg, som står åbne i nutid. Som konsekvens heraf er fremtid et ord, der skal anvendes i flertal.

Gennem årene har instituttet haft så prominente og bærende kræfter som professor Thorkil ‘Livrem’ Kristensen, provst og højskoleforstander (og stadig aktivt medlem) Helge Severinsen og magister i sociologi og fremtidsforsker, Torben Bo Jansen. Sidstnævnte, der døde i 2007, var, hævet over enhver tvivl, den her i landet dominerende skikkelse i fremtidsforskningens verden. Ophavsmand til og kommunikator for begreber som ‘backcasting’, fremtid(er) som viften af muligheder i nutid og ‘selvudvikling for individ og samfund’.

 

Mere om selskabets historie her: Tilfældighed smedet til skæbne (uddrag af Helge Severinsens bog)

Skriv et svar