2018-03-24

Video idag

Populære

BLOGLOGIN

Velkommen til denne nye version af fremtidsforskning.dk’s website, som er skabt for at give medlemmer og gæster optimal adgang til mere end 40 års fremtidsforskning og udvikling af back-casting metoderne.

Inden sommeren 2009 vil artikelbiblioteket omfatte alle de artikler vi har udgivet gennem de seneste 10 år og ved årets udgang gennem 40 år. Sammenlagt ca. 1000 artikler.

Det faglige stof omfatter teknikker og værktøjer, som du finder i den vertikale bjælke til højre på siden. De fleste delemner indeholder henvisninger til (afsnit i) kildematerialer med grundigere behandling af de enkelte emner.

I dette afsnit af websitet finder du også link til ‘ordbog’, med forklaringer på nøglebegreber indenfor fremtidsforskning.

For medlemmer: For at logge på artikelbiblioteket skal du klikke på artikelbibliotek.

Hjemmesidens bærende idé

Fagligt stof

Valgmuligheder

Veje til fagligt stof

Udnyttelse

Adgang

Valg oppefra

Brug af søgeord

Anvendelser

Indholdsoversigt

Planer og idéer

Vejledning og genveje