Bærende idé: Udvikle fremtidsforskning.dk til en to-vejs netværksorganisation, der tilbyder medlemmer og gæster ‘at gå på opdagelse i egne fremtider’ via hjemmeside og debatforum.

Hjemmesiden er et værdibaseret udviklingsprojekt. En beskrivelse af et værdibaseret udviklingsprojekt omfatter de fem elementer, der fremgår af nedenstående signalement af hjemmesiden:

Mission (behov): ‘Gå på opdagelse i egne fremtider’ gennem videnforbrug inden for fremtidsforskning.

Vision (værdiforestillinger): Tilbyde interaktiv (internetbaseret) hjælp-til-selvhjælp til korrekt formulering af fremtidsforestillinger og valg af fremtider (anvendt fremtidsforskning) – se muligheder og undgå faldgruber.

Strategi (udviklingsmål for 2009): Gennembrud for hjemmesiden (vækst i antal besøgende, nye medlemmer, deltagere i debatter, forslag til emner osv.) som mødested for systematisk valg af fremtid.

Taktik (delmål): Tilbud om ny hjemmeside med debatfora og adgang til at ‘surfe’ (krydshenvisninger) mellem introducerende miniartikler, der dækker alle sider af den igangværende samfundsudvikling og de aktuelle fremtidsvalg, og med links til kildematerialer.

Operation (udførelse): Oprette ny hjemmeside, involvere redaktører af debatfora samt omformulere videnkapitalen i Selskab for Fremtidsforskning og Institut for Anvendt Fremtidsforskning (‘Futuriblerne’, ‘Fremtider’) til korte introduktioner af artikler og rapporter om valg af fremtid og indlægge og ‘linke’ disse.

Se mere detaljeret formulering af bærende idé og videnforbrug.

Vælg mellem:

  1. Disposition af det faglige stof
  2. Udnyttelse af hjemmesiden
  3. Indhold

Skriv et svar