Det faglige stof præsenteres i over 150 sammenknyttede opslag eller miniartikler. Hver miniartikel indeholder en kort beskrivelse af et (del)emne og links til enten andre opslag og/eller relevante afsnit i artikler eller rapporter. Opslagene er typisk formuleret som resumeer af de ‘underliggende’ tekster. Alle opslagene er led i en systematisk klassifikation af det faglige stof. Se hovedklassifikation. Se kassediagrammer over emner og delemner.

Vælge mellem:

  1. Eksempler på links mellem forskellige emner og delemner
  2. Udnyttelse af hjemmesiden

Skriv et svar