Søgefunktionen på hjemmesiden er placeret yderst til højre i den øverste vandrette bjælke. Den viser alle opslag, der indeholder et indtastet søgeord.

Det er sjældent tilstrækkeligt at benytte ét enkelt søgeord. Det samme (del)emne kan beskrives på flere måder, så det søgeord, der forekommer indlysende og selvfølgeligt i én sammenhæng, kan være utilstrækkeligt eller afvigende i en anden.


Eksempel:
Søgning efter artikler om rumfart i den store database med resumeer af artikler i internationale tidsskrifter resulterede i 18 artikler ved at bruge søgeordet ‘rumfart’, men 57 artikler ved at variere ordet, fx rumfærge, rumkoloni, Mars, universet osv. Det er omvendt vigtigt at undgå (dele af) ord, der har flere betydninger, fx univers. Søgningen på univers finder ikke alene artikler om universet, men også om universiteter – ligesom søgning på Mars også finder artikler forfattet af Marshall, Marshell osv.

Se eksempel på artikel søgning

Vælg mellem:

  1. Anvendelsesmåder
  2. Indholdsoversigt
  3. Planer og projekter

Skriv et svar