Målestokken for hjemmesidens succes er for det første interaktionen på hjemmesiden: Medlemmernes deltagelse i debatter, deres forslag til korrektioner, forbedringer og udvidelser af hjemmesiden, interessen for at redigere et debatforum eller et nummer af Futuriblerne, bidrag til hjemmeside eller Futuriblerne osv.. Den anden målestok for succes er, at der ‘sker noget’ på hjemmesiden – både i form af medlemmers og gæsters udnyttelse af tilbuddene og i form af videreudvikling og fornyelse af hjemmesidens indhold og eventuelt af formen.

Det er vanskeligt at stille forslag ‘ud i det blå’. Derfor har forretningsudvalget formuleret de redaktionelle retningslinier, der tjener som rettesnor for udvælgelse af temaer for debatfora og Futuriblenumre såvel som for hjemmesidens indhold og for projekter. Endvidere fremlægges dels skitser og idéer, dels konkrete forslag og de planer, der er besluttet, men endnu ikke gennemførte.

Opslagene under ‘planer og idéer’ skal både inspirere medlemmer til flere forslag og idéer og skabe klarhed om ‘den røde tråd’ i Selskabets virke.

Vælg mellem:

  1. Nye temaer for debatfora og Futuriblerne
  2. Planer og idéer vedrørende faglige stof på hjemmesiden
  3. Projektidéer og –planer

Skriv et svar