Besøgende, der har besøgt hjemmesiden nogle gange og surfet rundt, vil få en fornemmelse af indhold og form og på det grundlag selv finde veje og genveje, men ved de første besøg kan denne vejledning være til nytte! For mere garvede brugere er her nogle tips til at finde bestemte emner:

Start med udelukkelsesprincippet. I oversigten over kildematerialet (øverste bjælke med drop down) kan man læse titlerne på de indlagte artikler og rapporter. Titlerne kan muligvis bekræfte eller udelukke, at spørgsmålet af interesse er behandlet på hjemmesiden. Oversigten angiver emne eller delemne, der henviser til teksten.

Hvis en eller flere titler kunne dække spørgsmålet af interesse benyttes systematisk indkredsning ‘oppefra’: Den samlede oversigt over opslagene og ‘kassediagrammerne’ over opslagene under hver hovedrubrik viser alle opslagene i ‘stikordsform’ og dermed alle indgange til kildematerialet. En del af ‘stikordene’ har en mere specifik betydning end i daglig tale. Det kan undersøges i ordbogen og (for Selskabets medlemmer) i det tilknyttede ‘leksikon’ over det kognitive samfunds nye ord.

Hvis ingen af de anførte veje fører til et tilfredsstillende resultat benyttes søgeord.

Vælg mellem:

  1. Fremtidsforskning
  2. Om ledelse

Skriv et svar