2018-03-24

Video idag

Populære

BLOGLOGIN

Kære medlemmer af Selskabet for Fremtidsforskning: Velkommen til fremtidsforskning.dk

Vi er med indgangen til 2014 gået bort fra betalingsabonnement og har gjort 45 års udgivelser af Futuriblerne frit tilgængelige for alle.

Alternativt kan du via bibliotekernes fjernadgang få adgang til artikelbiblioteket ved at følge instruktionerne her: Fjernadgang via biblioteker.

– selskabets websted, der fra nu af bliver bærer af vores kommunikation og debat, herunder FUTURIBLERNE, som fra årsskiftet 2008-09 udsendes i digital form. Fordelen er dels, at der åbnes for interaktiv dialog, dels at udgifter til trykning og porto spares. Endvidere er selskabet for nylig kommet på facebook. Her kan du se vores facebookside, som fortløbende vil indholde nyheder om selskabets aktiviteter: http://www.facebook.com/pages/Selskabet-for-Fremtidsforskning.

Selskabet for Fremtidsforskning henvendte sig engang til alle os som føler et behov for at udvide og videreudvikle vores virkelighedsopfattelse, og som ønsker at lære mere. At vi har bevaret nysgerrighed og evne til at lege, forhindrer ikke, at vi ser en fordel i at adskille værdibaserede opgaveformuleringer og ekspertisebaserede løsninger.

Torben Bo Jansen forlod os alt for tidligt og efterlod en arv, vi kun kan forvalte, som han ville ønske det, ved at erkende at selskabets s-kurve er under udfladning nu efter hen imod et halvt århundrede. Formlen er velkendt fra mange sammenhænge.

nyhedsbrev-1

Det rigtige at gøre er derfor at iværksætte en ny s-kurve, mens der endnu er energi i den gamle. Det er netop ikke et forsøg på at rette op på en udfladende kurve. Den slags er dømt til at mislykkes. Derfor er overgangen et udviklingsprojekt mod nye mål under praktisk brug af midler, vi selv har udviklet.

nyhedsbrev-2

Udfordringen bliver den konstruktive dialog mellem bevarelse og fornyelse, som danner grundlag for beslutninger, der fører til udbredt og indsigtsfuld brug af fremtidsforskningens metoder og midler.

nyhedsbrev-3

Velkommen til fremtidsforskning.dk!

Nils Bech

kst. generalsekretær