top of page
  • Writer's pictureFremtidsforskning BLOGGER

J.J.Dampe og d. 16. november 1820 - demokratiets forløsningsdag i Danmark

Danmarks første demokrat, J.J.Dampe, blev arresteret 16. november 1820. Demokratiet var dengang langt fra nået til Danmark.


J.J.Dampe var bleven grebet af tanken om liberalistiske fremskridtstanker og besluttede sig blive politiker og reformator. Han lagde en plan, der i store træk gik ud på at få sammenkaldt en nationalforsamling, som skulle sætte en forfatningsmæssig regering i stedet for enevælden, om nødvendigt med anvendelse af våbenmagt. Dampe ville stifte en forening, der skulle forberede gennemførelsen af planen, og som især skulle forsøge at vinde hæren for den.


Dampe havde næppe nogen klar forestilling om projektets gennemførlighed, og det blev kvalt allerede under de første forberedelser. Han blev via stråmænd lokket til at fremsætte sine synspunkter offentligt, og efter at være blevet forrådt af en af sine fortrolige, blev han 16. arresteret i november 1820. Han blev tiltalt for højforræderi og majestætsforbrydelse, og dømt til døden


Straffen blev dog senere ændret til livsvarigt fængsel. Han sad i fængsel i 20 år på Christiansø og derefter 7 år i husarrest i Rønne indtil den nye kong Frederik d 7. i forbindelse med sin tronbestigelse i 1848, gav ham amnesti og året efter indførte grundloven i 1849.


Dampe gør således op med myten om, at den danske grundlov blev til på fredelig vis. Hans liv viser også, at demokrati ikke er noget der opstår af sig selv, men noget vi skal kæmpe for og engagerer os i.

.

Selskabet har udgivet to bøger om demokrati. Bøgerne blev udgivet på 200-årsdagen for Dampes arrestation den 16. nov 2020, og bliver mere og mere aktuel dag for dag.


Køb dem her:20 views0 comments

Recent Posts

See All

Kronik: PENGE GØR DET IKKE

V/ Keld Holm, formand for Selskabet for Fremtidsforskning Vi har en tyrkertro på at penge er løsningen på alle problemer. I en kronik i Berlingske den 6. november argumenterede Birthe Larsen, for at p

Comments


bottom of page