top of page
Image by Luca Bravo

Vores

Foredragsholdere

favocon-fremtid.png
tyge_mortensen2.png

TYGE MORTENSEN

Generalsekretær i Selskabet for Fremtidsforskning og

stifter af Landsbyhøjskolen.

Tidligere højskoleforstander på Ryslinge Højskole, forretningsføre, projektmanager, uddannelsesleder, virksomhedsrådgiver i SEGES, CEO og stifter af KreativProces.dk og partner i Innovationsrådgiverne APS.

Tyge er en inspirerende foredragsholder, kreativ facilitator og erfaren samfunds-entreprenør med 20 års erfaring inden for innovation og iværksætteri og var med på frontlinjen, da disse koncepter blev skabt. 

Han var ligeledes med til at faciltere kreative idéprocesser i organisationer og arbejder pt med:

​​

 • Kurser i afholdelse af onlinemøder og generalforsamlinger.

 • Udvikling af bæredygtige lokale udviklingsprocesser målrettet lokalsamfund, foreninger og civilsamfund.

 • Foredrag om fremtidens lokalsamfund, ledelse, demokrati, uddannelse og fællesskaber.

 • Facilitering af workshops.

 • Moderering af debatter, seminarer og konferencer.

Karen%20Lumholt%20solo%20kontor_edited.j

KAREN LUMHOLT

Journalist, forfatter og redaktør af

Futuriblen Fremtidens Fællesskaber.

Tidligere DR-P1, og forfatter/medforfatter til otte bøger om samfundet, arbejdslivet, velfærden og familien. Hun er en skarp iagttager af vores samtid, analyserer og fortolker samfundsmæssige forandringer og opstiller konkrete visioner for hvordan vi kan indrette os i fremtiden.

Som debattør er Karen Lumholt vidende og saglig og derfor ofte brugt i medierne. Som foredragsholder er hun faktabaseret, inspirerende, nærværende og god til at gå i dialog.

Hun skaber motivation og holdånd. Tidligere direktør for Tænketanken Cura. Karen nærer stor kærlighed til det decentrale Danmark og tager gerne rundt i hele landet, der hvor de nye fællesskaber og løsninger på samfundets problemer spirer og gror – i landsbyer, småbyer, købstæder og bydele.

Karen Lumholt er forfatter til følgende bøger:

 1. Historier der flytter mennesker

 2. Det relationelle menneske (m. Jonas Norgaard)

 3. Det personlige samfund (m. Jonas Norgaard)

 4. Det var så det (m. Bent Lumholt)

 5. Fra biks til business

 6. Børn skal da arbejde (m. Marie Kraul)

 7. Håndbog for forældre til skolebørn (m. Karin Hegelund)

 8. Det som du gør (m. Jens Raabye)

steenmøller.jpg

STEEN MØLLER

Aktivistisk samfundstænker og medstifter af Grobund/Friland

Med udgangspunkt i “det gode liv” som noget vi skaber sammen, har Steen Møller de sidste 40 år være med til at stifte flere af Danmarks mest nytænkte og alternative fællesskaber og lokalsamfund.

Sammen med 130 andre har Steen Møller været primus motor i at købe en gammel fabrikshal og starte arbejds- og bofællesskabet Grobund i 2018 ved Ebeltoft. 

 

Grobund er i år ved at vokse sig større og tegner til at blive både et arbejdskollektiv, en havn, en højskole, et landbrug, en Tiny House bosættelse og et sociokratisk organiseret lokalsamfund.

Steen lever af at holde foredrag om økologisk byggeri og livsstil. Har været forstander på Sdr. Felding Højskole, lærer på Den Økologiske Landbrugsskole og Brenderup Højskole, været med til at starte Søgård Andelsbrug i Sdr. Felding, bygget det første økologiske beboelseshus i 1995, modtog i den forbindelse den ‘by-økologiske-pris’ Guldplanten og har som pioner bygget bæredygtige huse siden. I 2002 startede han Projekt Friland, et nyt økosamfund ved Feldballe på Djursland. Nøgleordet for eksperimentet er selvbyggeri og iværksætteri, med principper om gældfrihed og affaldsfrihed.

paunatorp2.png

PAUL NATORP

Medstifter og daglig leder af Sager der Samler

Sager der Samler er en platform for handlekraft og engagerede fællesskaber.

 

Siden 2012 har Sager der Samler været et levende eksperimentarium for nye organiseringsformer, som udspringer af den spontane, aktivistiske og entreprenante frivillighed og bidrager med nye, hverdagsnære løsninger i forhold til store samfundsudfordringer omkring fx klima, ulighed, migration og velfærd.

Paul er desuden medstifter af Kaospilot Creative Leadership og har over ti års erfaring med træningsforløb i distribuerede og kollektive ledelses- og organiseringsformer.

KeldHolm2.png

KELD HOLM

Formand i Selskabet for Fremtidsforskning, forfatter og foredragsholder

Keld har skrevet bogen Lottosamfundet – den nye virkelighed , der beskriver det samfundsskift, som allerede er på vej, drevet af et fundamental skift i værdiskabelsen.

 

Tidligere konstitueret adm. direktør for Instituttet for Fremtidsforskning, tidligere cheføkonom og analysechef i en række danske og internationale banker

 

Keld Holm er en meget inspirerende foredragsholder med et stort og smittende engagement. Han har stor erfaring som foredragsholder med mere end 300 danske og engelske foredrag bag sig.

Andreas Lloyd 2.png

ANDREAS LIOYD

Idealistisk iværksætter, højskolelærer og forfatter

Gennem de sidste 10 år har Andreas Lloyd været en bærende drivkraft i en række nyskabende danske civilsamfundsinitiativer – bl.a. Københavns Fødevarefællesskab, Borgerlyst, Samtalesaloner, Medborgerne og klimakampagnen “Så er det nu: Gør valget grønt”.

 

Han er forfatter til bøgerne “Borgerlyst – Handlekraft i hverdagen” (2013), “Samtalesaloner – små skub, der får folk til at falde i snak” (2016) og “Borgerlyst – en projektbiografi” (2018) sammen med Nadja Pass.

Andreas fortæller, inspirerer og engagerer om bl.a. borgerlyst og handlekraft i hverdagen, organisering af lokale fællesskaber, medlemsengagement, bedre samtaler, bæredygtighed og klima – og hvordan man finder modet til at kaste sig ud i noget, man ikke ved, hvordan vil ende…

Carsten_vandrehat_edited.png

CARSTEN OHM

Stifter af Folkevandringen.dk

Carsten har en alsidig viden og tilgang, herunder stor viden om Otto Scharmers Teori U. Han har desuden været med til at bringe metoder som Open Space, Cafe Seminaret og Flowspil ud i Danmark. De seneste år har han desuden udviklet den årlige 'Renew'-konference, Walk & Talk eventen ‘Folkevandringen’ som også er en metode: skalerbare Walk & Talk metoder fra for 4 op til 10.000 mennesker.   samt ‘Walking Retreats’ for organisationer.

Sammen med andre går man i smuk natur og får sat aktuelle udfordringer i perspektiv.

“I en tid med forandringer har vi brug for de bedst mulige rammer for at lytte og tale sammen om det, som er vigtigt. Det som forbinder os. Det er intentionen for Folkevandringen og foreningen bag.”

louisekolbj%C3%83%C2%B8rn_edited.png

LOUISE KOLBJØRN

Idékvinde og sekretariatsleder i SYMB

Louise er en erfaren oplægsholder, underviser og debattør og deler gerne ud af sin viden om civilsamfundets dynamikker og ikke mindst historien om SYMBs udvikling med alle de åbninger og barrierer, der er en del af denne udviklingshistorie:

SYMB er et sted med en bred vifte af fællesskaber der tilsammen skaber kimen til et mere robust og socialt bæredygtigt lokalsamfund. Måden er at udvikle en helt ny organisering, der arbejder på tværs af målgrupper, fagområder og sektorer. En organisering, der har fokus på at udvikle sociale netværk og relationer mellem mennesker – en tilgang som ofte relateres til begrebet relationel velfærd.

SYMB er en anderledes forening, der alene ved sin tilstedeværelse skaber uro i geledderne og rod i systemerne. Men SYMB får flere med og kan måske være med til at skabe nye veje i løsningen nogle af de mere komplekse velfærdsudfordringer, vi står overfor lokalt og nationalt.

 

Fortællingen er relevant for andre civilsamfundsaktører, men særligt kommuner med interesse for, hvordan man skabe nye samarbejder og dynamikker på tværs af det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet. 

“Jeg blev provokeret af de fordomme, der hersker om provinsen. Jeg ville gerne vise verden, at der er mange gode kræfter herude,” siger hun. ”Vi har brug for flere fællesskaber, der går på tværs af de grupper vi ofte inddeler os i, hvis vi skal have flere med og sørge for at færre falder ud’.

john-bern-nielsen_edited.png

JOHN BERN NIELSEN

Aktiv i mange år i Selskabet for Fremtidsforskning

Civiløkonom med ledelsesbaggrund fra internationale virksomheder.

Egen rådgivningsvirksomhed siden 1990, der igennem årene gennemført mange lederudviklingsforløb i store danske virksomheder og har inspireret ledere til at nå de mål, de havde sat, gennem fremtidsforskningens metoder.

 

Har fremstillet fremtidsforsknings-værktøjer til virksomhedsudvikling.

 • ”Dialogging” – bedre samspil på arbejdspladsen gennem kommunikation og trivsel

 • ”Forretningsmæssig Kreativitet” – indførelse af et kreativt miljø

 • ”Kids!” – læring fra børns gode leg til den gode arbejdsplads

 • ”Ha´ en god dag!” – er udviklet med Center for Ledelse og bygger på FISH! konceptet

 • ”Servicekommunikation” – gør hele virksomheden serviceorienteret

 • ”Less Loss” – finder og eliminerer svind og unødvendige omkostninger

 • ”Arbejdsglæde” – lad arbejdsglæden komme på dagsordenen

 • ”Videoer”  – skræddersyet til den enkelte virksomhed.

 

Er medstifter af foreningen IKI (Initiativ for Kreativitet og Innovation).

 

Initiativtager til  Hemingway Club i Greve, ”Vejen til det gode liv – for voksne mænd.”

Og er med til at udbrede konceptet til hele landet. http://www.hemingwayclub.dk

 

Holder foredrag om bl. a. ”Det gode liv”. Foredragene tilpasses tilhørerne og er levende og aktiverende og uden brug af PowerPoint. Feedback fra deltagerne er, at indholdet giver masser af stof til eftertanke.

jacobantvorsen_edited.png

JACOB ANTVORSKOV

Stifter af Udkantsuniversitetet og Mangfoldighedskontoret og med i Landsbyfællesskabet Vallekilde

Jacob er desuden formand for “Levende Landsbyer 4534 ApS” som opkøber tomme ejendomme på landet, renoverer dem og udlejer dem på fair vilkår med bosætning for øje.

 

Desuden medstifter af fx “UdkantsUniversitetet”, “Vallekilde Open Air”, “Stjernebiografen”, “RepairCafé” og “Grejbanken”. Sidstnævnte er en lokal virtuel lånecentral.

Bosat i Vallekilde og var tovholder på at byen blev kåret som “Årets Danske Landsby 2017” og som den mest digitale landsby, uden at have hverken hjemmeside, apps eller robotter.

Derudover arbejder han meget med bæredygtighed og hans husstand har fx slavisk fulgt en 2030-plan siden COP15 i 2009. Noget han mener hele verden burde have gjort. Sammen med sin kone (som er forfatter), har han netop udviklet en workshop og et skema der kan få forsamlinger til at igangsætte konkrete bæredygtige tiltag i deres lokalområder.

Jacob er en meget levende fortæller som sjældent står stille, og som ofte bruger små musikvideoer og fysiske genstande til at binde sine fortællinger sammen. Istedet for powerpoint bruger han indimellem 10 t-shirts som han har udenpå hinanden….

hugogaarden.png

HUGO GAARDEN

Journalist Hugo Gaarden tilbyder foredrag om følgende tre emner. Han har over 45 års erfaring som journalist. Han været korrespondent i Bruxelles, Frankfurt  og Shanghai og har flere gange rejst i Afrika.

Foredrag 1: Europæisk renæssance

 • Europa står over for store udfordringer med intern uenighed, med en stærk vækst i Kina og Asien, og med konstante sammenstød med USA. Europa har brug for en renæssance med politiske og økonomiske reformer. Samtidig må Europa gøre sig selvstændig i forhold til USA og tage sin skæbne i egne hænder. Det vil skabe opbakning til det europæiske samarbejde og give Europa en ny international rolle – som formidler. Hugo Gaarden har udgivet bogen ”Europæisk Renæssance”.

Foredrag 2: Kina – den nye supermagt

 • Kina bliver af mange anset som en trussel – politisk og økonomisk. Det er Kina ikke, men derimod en udfordring. Kina har skabt den største velstandsfremgang, verden har oplevet, og Kina har valgt sin helt egen samfundsmodel, der også i fremtiden bliver til et alternativ til Vestens. Kina løber foran os. Hvorfor, og hvilke konsekvenser får det? Hugo Gaarden har arbejdet som korrespondent i Shanghai i otte år.

Foredrag 3: Afrika – eventyr og udvikling

 • Afrika er stadig eventyrets kontinent med fantastiske rejseoplevelser og enestående naturrigdomme. Men det er også en økonomisk og menneskelig tragedie, i mange tilfælde selvforskyldt. 50 års vestlig bistand har kun skabt minimal fremgang. Der er behov for en helt anden udviklingsmodel. Befolkningsvæksten kan gøre Afrika til fremtidens største globale problem, men Afrika kan også blive stedet, hvor nye og bedre samfundsformer udvikles, og hvor digitaliseringen kan få stor betydning. Hugo Gaarden har besøgt Afrika flere gange de seneste 50 år, senest med en Land Rover-rejse fra Cape Town til Cairo.

Anchor 1
bottom of page