Generalsekretær

 • Tyge Mortensen, Ringe

Formand

 • Michael Bohn, Herlev

Næstformand

 • Keld Holm, Charlottenlund

Medlemmerne

 • Niels Bech, Hellerup

 • Peter Theisen, Frederiksberg

 • Carsten Henrichsen, København

 • Jens Roved, Charlottenlund

Redaktør

 • Karen Lumholt, Valby

FORRETNINGSUDVALGET

Karen Lumholt, journalist og redaktør for Futuriblerne

Tyge Mortensen, generalsekretær

HISTORIEN

Forestillingen om at kunne påvirke fremtiden gennem forskning er ikke ny. I 1960’erne blev denne forestilling formuleret som en ide og et ønske om, at ”fremtiden er noget vi skaber selv”. Eller med andre ord: “fremtiden er et valg, vi hver især må træffe”.

Det blev starten på det, der siden er blevet kaldt “fremtidsforskning” (Future Studies). En bevægelse der var startet i Frankrig i de tidlige 60'ere, spredte sig til USA og bredte sig til Danmark, efter at Arne Sørensen efter en rejse til USA var kommet i kontakt med den.

Fremtidsforskningen ville proaktivt være med til at skabe fremtiden.

Det var Arne Sørensen – forfatter, filosof, højskoleforstander, partistifter og minister – vi skal takke for at have bragt fremtidsforskningen til Danmark. Det var også ham der opfandt begrebet fremtidsforskning, der var den bedste tilnærmelse til det engelske future studies.

Den kreds af fremtidsforskere han samlede sidst i 60’erne var nogle af de første, der begyndte at bruge begreber som innovation, idegenerering og kreativitetsprocesser.

Meget af fremtidsforskningen rettede sig derfor fra starten af mod metoder til at få ideer, se muligheder, skabe visioner, scenarier og realistiske fremtidsbilleder, der skulle gøre det muligt at man selv valgte sin fremtid, som alternativ til at gøre fremtiden til noget man beregner sig til. Med andre ord spåede om. Fremtidsforskere spår ikke, mente man, de vælger fremtiden.

​Arne Sørensen startede i 1967 som det første Akademiet for Fremtidsforskning, som en pararaplyorganisation for de to efterfølgende organisationer, dels "Selskabet for Fremtidsforskning" der startede op i november 1968, dels Institut for Fremtidsforskning, som han sammen med Thorkild ’livrem’ Kristensen startede op i februar 1970.

 

De tre organisationer havde hver sit formål. I Selskabet for Fremtidsforskning blev formålet folkeoplysning - at formidle fremtidsvisioner og viden herom til den brede befolkning. Dertil startede de med at udgive tidsskriftet Futuriblen i 1969 og har igennem årene afholdt konferencer, seminarer, diskussionsaftener, foredrag og workshops.

​Årsagen var indlysende, mente Arne Sørensen:

”Ingen gennemslagskraftig fornyelse uden folkelig forståelse”.

For Arne Sørensen var fremtidsforskning et folkeoplysende projekt (-) i stil med højskolernes. Bare mere folkeligt og mere dialog- og handlingsorienteret i sin grundlæggende ide.  

Som han skrev i Futuriblerne i 1969:

"[Initiativkredsen] anser det for en ulykkelig løsning, at de nødvendige fornyelser i dansk produktion, det danske samfund og den danske kultur skulle blive et monopol for forskere, teknologer og ”eksperter”. Vi ville da få det ”teknokrati”, som mange frygter, og som ville blive et fåmandsvælde af hundrede gange så stærk en effektivitet som den gamle kongelige enevælde."

Han fulgte op med følgende hensigtserklæring: "[At Selskabet]  kunne bidrage til, at nye videnskabelige forslag til løsninger på danske og internationale problemer tidligst muligt kastes ud til debat blandt alle de medborgere, der har lyst til at være andet og mere end blot passive ofre for nye udviklinger ”ovenfra” og ”udefra”."

 

Yderligere startede Arne Sørensen i 1974, Forskningshøjskolen i Haderselv, der var tiltænkt rollen som fremtidsforskningens højskolebidrag for den danske ungdom.

Arne Sørensen (generalsekretær for selskabet fra 1968 til 1976) og siden Torben Bo Jansen (generalsekretær fra 1976 til 2007), har været drivende kræfter indtil 2007. 

Selskabet har siden brugt mange kræfter på en omlægning fra papir- til e-mediet og samtidig – med valget af Tyge Mortensen i 2017 som ny generalsekretær – bevidst valgt en mere aktivistisk fremtid.

Tyge Mortensen har været medvirkende til, at Futuriblerne nu igen udkommer på tryk med Karen Lumholt som redaktør. Selskabet er begyndt at afholde konferencer og formidler foredrag, har fået ny hjemmeside samt social medieplatform.

Thorkild Kristensen, minister, præsident for OECD, bestyrelsesmedlem i Selskabet, præsident for Akademiet for Fremtidsforskning og direktør for Institut for Fremtidsforskning, 1970-1989

Arne Sørensen, højskoleforstander, modstandsmand, partistifter, minister og stifter af Selskabet for Fremtidsforskning og generalsekretær fra 1968-76.

Erling Olsen, tidl. formand for Folketingen og mangeårig bestyrelsesmedlem i Selskabet.

Helge Severinsen, højskoleforstander, forfatter, præst og til formand i bestyrelsen for Selskabet.

Torben Bo Jansen, sociolog og direktør i Institut for Anvendt Fremtidsforskning og generalsekretær for Selskabet for Fremtidsforskning, 1976-2017

Selskabet for Fremtidsforskning

Rudmevej 80

5750 Ringe

Tel.: 60 91 58 45

Mail: info@fremtidsforskning.dk

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook