Paradigmeskiftet

Vi er på vej af ud den industrielle æra. Vi lever således i et paradigmeskifte væk fra industrisamfundet og henimod et innovationssamfund.

 

Det er en tid karakteriseret ved et højt forandringstempo og forandringer på mange forskellige niveauer og områder.  

 

De omfattende omvæltninger skaber et stort behov for at forstå udviklingen og sætte den ind i en større sammenhæng.

 

Indsigt er en forudsætning for at håndtere de store forandringer og udfordringer, som de voldsomme omvæltninger skaber.

 

Fraværet af indsigt, mål, retning og et positivt fremtidssyn er med til at forstærke en stigende forvirringen og voksende bekymringen.

 

Der er et stort behov for aktiviteter der kan rette op på en mangelfuld og alt for sporadisk debat om fremtiden. 

 

Selskabet for fremtidsforskning har i lyset af overstående udfordring sat fokus på det igangværende paradigmeskifte.