Hvad tilbyder vi?

Vi trækker på et stort netværk af konsulenter, foredragholdere, procesledere, rådgivere, forskere og politikkere der kan hjælpe både lokalsamfund, virksomheder og offentlige institutioner. Gener dig ikke for at sende os en forespørgel. Det er 100% uforpligtigende at spørge.

Skriv eller ring, vi står klar.

FUTURIBLERNE

Igennem 50 år har Futuriblerne beskrevet fremtidsbiller for det danske samfund.

Gå på opdagelse

FOREDRAG

Vi levere det perspektivrige og inspirerende foredrag der gør Jeres arrangement til en succes.

Se vores liste

FREMTIDSVÆRKSTEDER

Vi kan facilitere Jeres forandringsprocesser og omsætter fremtidsvalg til konkrete handlinger.

Kig i metoderne


Gentænk Samfundsmodellerne

Er vores danske samfundsmodel og demokrati under afvikling, fordi det ikke har forstået at gentænke sig selv?

Indenfor de sidste par år er vi blevet rystet af to store demokratiske gysere. Brexit afstemingen og Trump. Begge ser endda ud til at have været påvirket af misinformation, manipulation, uigennemskuelige pengestrømme og russisk indflydelse.

Det er fremtiden for vores måde at leve på, der er på spil.

Hvis vi vil sikrer kloden en fredelig fremtid, præget af ligeværd, frihed for den enkelte og trygge fællesskaber så tror vi at der skal handles nu.

Projekterne “Fremtidens Fællesskaber” og “Fremtidens Landsbyer” er de første to projekter under det overordnede formål at GENTÆNK SAMFUNDSMODELLERNE.

FUTURIBLERNE

Futuriblerne er Selskabets tidsskrift.

Begrebet “Futuriblerne” skal oversættes med “det fremtidigt mulige“.

Futuriblerne udgives i tilknytning til forskellige projekter og har til formål at formidle “det fremtidigt mulige”, i form af artikler fra forskellige forskere, politikkere og visionære hverdagsaktivister.

Nedenfor vil du kunne downloade alle Futuriblerne helt tilbage fra de første, der udkom i 1969.

Kig i Vores Arkiv

Vi tror på at

Den bedste måde at forudse fremtiden på, er ved at skabe den selv.

0

Historien om

Selskabet for Fremtidsforskning er en foreningsbaseret tænketank. Den blev dannet i 1968 og har til formål aktivt at involvere sig i udviklingen af det danske samfund.