Carsten Ohm

Folkevandringen – DKs nye Walk&Talk

Carsten Ohm er stifter af Folkevandringen der breder sig som en fællesskabende walk&talk.

Carsten har været selvstændig siden Den Danske Grundlovs 150 års fødselsdag den 5. juni 1999 og har en lang række fornyelser samt uddannede ‘fornyelsesledere’ på samvittigheden.

Carsten har en alsidg viden og tilgang, herunder stor viden om Otto Scharmers Teori U, desuden været med til at bringe metoder som Open Space, Cafe Seminaret og Flowspil ud i Danmark. De seneste år har han desuden udviklet den årlige ‘Renew’-konference, Walk & Talk metoden/eventen: ‘Folkevandringen’ samt ‘Walking Retreats’ for organisationer.

Hans logo bygger på to såkaldte ‘S-kurver’, der skal erindre os om 2 ting:

  • at fornyelse er en proces mellem fortid og fremtid, som det betaler sig at starte før det gamle forfalder/mister sin mening.
  • at fornyelsens nødvendighed og potentiale (måske kun) er mulig at fornemme og udfolde i nutiden (nu’et).

http://www.folkevandringen.dk/om_folkevandringen

Foredragsholdere hos Selskabet for Fremtidsforskning