Cand. scient. adm., cand.merc. i videnregnskaber, cand. merc. i styring af
projekters økonomi, merkonom i regnskabsvæsen, skat og revision.

Momento Futurible/2007

Skriv et svar