Magister i sociologi, forfatter, generalsekretær, Selskabet for Fremtidsforskning, dir. i Inst. For Anvendt Fremtidsforskning

Fortidsbrud og fremtidsvalg: Metoder & teknikker til sikring af dansk velfærd/2009

Religion og globalisering /2008

Livslang læring – uddannelse i et kognitivt samfund/2008

Bog – Fremtidsvalg – T. B. Jansen/2007

Strategier for intra- og interorganisatorisk samvirke/2007

Fremtid for dansk forskning & højere uddannelse I /2006

Danskhed – hvad er det? /2006

Overgangsfaser: Hvor er vi på vej hen? /2006

Overgangsfaser: Status /2005

Samfundsudvikling – brikker til et helhedsbillede /2005

Danske fremtider: Nye organisationsformer /2005

Danske fremtider: Nye regler i et nyt spil /2004

December 2003, årgang 31, nr. 5 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (386b)
Tema: Tanker om tid og rum – mulige fremtider
Redaktion: Lars Carlsen, John Bern og Jesper Jørgensen (ansv.)

Udbud af offentlige kontrakter /2003

Sundhedsudgifter – hvad er løsningen? /2003

Turbulens og dialog /2003

Ledelse, udvikling og økonomi II /2002

Ledelse, udvikling og økonomi /2002

Sygehusudgifter – hvad er problemet? /2002

Jernbaneudviklingen /2002

Vidensregnskab /2000

Sundhedsbevarelse og livskvalitet III /1999

Backcasting – den nye dagsorden /1999

November 1998, årgang 26, nr. 4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (299)
-Tema: Sundhedsbevarelse og livskvalitet II
Redaktion: Torben Bo Jansen

Oktober 1998, årgang 26, nr. 3 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (298)
-Tema: Sundhedsbevarelse og livskvalitet I
Redaktion: Torben Bo Jansen

August 1998, årgang 26, nr. 2 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (297)
-Tema: Se redaktionelt forord
Redaktion: Torben Bo Jansen

Marts 1998, årgang 25, nr. 4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (300)
-Tema: Er velfungerende ægteskaber blevet tidsbegrænsede?
Redaktion: Margit Røgind

April 1997, årgang 24, nr. 4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (296)
-Tema: Internettet
Redaktion: Rasmus Jessop

November 1997, årgang 25, nr. 3 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (295)
-Tema: Værdiledelse IV – Regler for det ny spil 1-5
Redaktion: Fritz Bennedbæk og Torben Bo Jansen

Januar 1997, årgang 24, nr. 3 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (294)
-Tema: Værdiledelse II – Kan mennesket vælge fremtid?
Redaktion: Torben Bo Jansen

September 1997, årgang 25, nr. 2 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (293)
-Tema: Kreativitet og udvikling II
Redaktion: John Bern Nielsen

Juli 1997, årgang 25, nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (292)
-Tema: Værdiledelse
Redaktion: Fritz Bennedbæk og Torben Bo Jansen

1996, årgang 24, nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (288)
-Tema: Værdiledelse – Udvikling af bæredygtig økonomisk og
menneskelig vækst

Redaktion: Jette Poulsen og Torben Bo Jansen

1994, årgang 21, nr. 4-5 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (283)
-Tema: –
Redaktion: Torben Bo Jansen

1994, årgang 22, nr. 3 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (282)
-Tema: Det kognitive samfunds nye ord
Redaktion: Torben Bo Jansen

1994, årgang 22, nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (280)
-Tema: Metodik for omstyring og fornyelse
Redaktion: Torben Bo Jansen

1993, årgang 21, nr. 1-3 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (279)
-Tema: De næste 25 år. Vilkår for et kognitivt samfund
Redaktion: Torben Bo Jansen

1992, årgang 20, nr. 3-4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (278)
-Tema: Forskning og fremtid
Redaktion: Torben Bo Jansen

1992, årgang 20, nr. 2 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (277)
-Tema: Skolens Valg af Fremtid
Redaktion: Kirsten Richardt

1992, årgang 20, nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (276)
-Tema: Prioritering af sygdomme?
Redaktion: Jette Jansen

1991, årgang 19, nr. 3-4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (275)
-Tema: Virksomhedsledelse, økonomistyring og økonomirapportering
i en ny virkelighed
Redaktion: Helge Severinsen og Torben Bo Jansen

1991, årgang 19, nr. 1-2 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (274)
-Tema: Problemformulering for videreudvikling af industrisamfundets
skole
Redaktion: Helge Severinsen og Torben Bo Jansen

1990, årgang 18, nr. 3-4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (273)
-Tema: Hæfte II – Opgavebesvarelser
Redaktion: Helge Severinsen og Torben Bo Jansen

1990, årgang 18, nr. 1-2 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (272)
-Tema: Hæfte 1-8 lektioner i problemformuleringsteknik
Redaktion: Helge Severinsen og Torben Bo Jansen

1988, årgang 16, nr. 3-4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (268)
-Tema: Valg af Sundhedsvæsen
Redaktion: Jette Jansen og Torben Bo Jansen

1988, årgang 16, nr. 2 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (267)
-Tema: EFs indre marked, forestillinger og formulering af udviklings-
opgaver
Redaktion: Bestyrelsen for Selskabet for Fremtidsforskning

1987, årgang 15, nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (265)
-Tema: En problemformulering for videreudvikling af skolen
Redaktion: Bestyrelsen for Selskabet for Fremtidsforskning

1986, årgang 14, nr. 1-3 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (136)
-Tema: Rigets og globens tilstande – danske valg
Redaktion: Torben Bo Jansen
Billedredaktør: Jens Kirkegaard

1985, årgang 13, nr. 5-7 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (135)

 1985, årgang 13, nr. 1-2 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (133)
-Tema: Fremtidsforskningens metoder
Redaktion: Bjarne Ruby
Billedredaktør: Jens Kirkegaard

1984, årgang 12, nr. 4-6 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (132)
-Tema: Vestens historie som fremtid
Redaktion: Helge Severinsen og Erling Olsen
Billedredaktør: Jens Kirkegaard

1984, årgang 12, nr. 1-3 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (131)
-Tema: Se forord
Redaktion: Jens Kirkegaard og Henrik Christoffersen

1983, årgang 11, nr. 1-2 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (127)
-Tema: Danmarks geografiske fremtider
Redaktion: Jens Fisker, H.P. Myrup og Torben Bo Jansen

1982, årgang 10, nr. 1-3 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (125)
-Tema: 35 timers arbejdsugen – en kulturproces?
Redaktion: Jens Kirkegaard og Henrik Christoffersen

1981, årgang 9, nr. 3-6 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (124)
-Tema: Kulturformidling
Redaktion: Torben Bo Jansen og Jens Kirkegaard

1981, årgang 9, nr. 1-2 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (123)

1980, årgang 8, nr. 3-4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (122)
-Tema: Energien og fremtiden – et mindehæfte om fremtidsforskeren 
Jørgen Koefoed
Redaktion: Erik Høgh og Torben Bo Jansen

1980, årgang 8, nr. 1-2 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (121)
-Tema: Beskæftigelse
Redaktion: Bestyrelsen for Selskabet for Fremtidsforskning

1979, årgang 7, nr. 4-5 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (120)
-Tema: Beskæftigelse – behovet for samfunds-eksperimenter 
Redaktion: Bestyrelsen for Selskabet for Fremtidsforskning

1979, årgang 7, nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (118)
-Tema: Debat om økonomisk demokrati – kortsigtet og fortidsrettet
Redaktion: Tage Møller og Torben Bo Jansen

1978, årgang 6, nr. 4-5 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (117)
-Temanummer udsendt i anledning af Arne Sørensens død
Redaktion: Torben Bo Jansen og Helge Severinsen

1977, årgang 5, nr. 3 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (114)
-Tema: Høring om Storebæltsbroens virkninger, 14. maj 1977
Redaktion: Torben Bo Jansen

1977, årgang 5, nr. 1-2 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (113)
-Tema: Legitimitetskrisen
Redaktion: Helge Severinsen

1975/1976, årgang 4, nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (112)
-Tema: Projekt “Danmark frem til 1990”
Redaktion: Arne Sørensen
Gæsteredaktør: Torben Bo Jansen

1973/1974, årgang 3, nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (111)
-Tema: Sociale Innovationer
Redaktion: Arne Sørensen

1971, årgang 2, nr. 3 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (107)
-Tema: Anvendt fremtidsforskning – Nordens regionale fremtider
Redaktion: Arne Sørensen

 

Skriv et svar