Rumfartspsykolog og debattør, tilknytttet Spacearch

Fremtid for dansk forskning & højere uddannelse II /2007

Danskhed – hvad er det? /2006

December 2003, årgang 31, nr. 5 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (386b)
Tema: Tanker om tid og rum – mulige fremtider
Redaktion: Lars Carlsen, John Bern og Jesper Jørgensen (ansv.)

Skriv et svar