Erik Hulegaard er pensioneret kontorchef med en mangeårig og bredspektret administrativ baggrund i sygehusdrift i det storkøbenhavnske hospitalsvæsen; har deltaget i talrige fagrelaterede kommissioner og udvalg; uddannelsesprofil: Danmarks Forvaltningshøjskole (nu professionshøjskolen Metropol). HOPE-deltager i Storbritannien og Grækenland (The Hope Exchange Programme for Hospital Professionals, Standing Committee of Hospitals of the European Union). Privat: www.hulegaard.dk; hulegaard@webspeed.dk

August 2016, Årgang 44. nr. 3-4  Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (417) Dansk
-Temanummer om en 100-årig jubilar: Konservatismens fremtid i Danmark
Redaktion: Peter L. Theisen

September 2010 årgang 38, nr. 3-4. Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (404)

Skriv et svar