Fremtidsforsker, Instituttet for fremtidsforskning, forfatter

December 2003, årgang 31, nr. 5 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (386b)
Tema: Tanker om tid og rum – mulige fremtider
Redaktion: Lars Carlsen, John Bern og Jesper Jørgensen (ansv.)

Skriv et svar