Cand. polit, lektor på Danmarks Forvaltningshøjskole

1983, årgang 11, nr. 3-6 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (128)
-Tema: Valg af fremtid på energiområdet
Redaktion: Torben Bo Jansen og Erik Høgh

Skriv et svar