Cand.mag. i historie og cand.comm. fra Roskilde Universitetscenter, journalist og forfatter, Orientering P1, modtager af bl.a. Cavlingprisen

September 2015, årgang 43, nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (414) Dansk
-Tema: Ondt i embedsmandsetikken? Om embedsmandsroller, ministeransvar og kontrol med regeringen.
Redaktion: Carsten Henrichsen

Skriv et svar