Projektkoordinator i Sønderborg Kommune, ‘Bæredygtige Landsbyer’. Landdistrikskoordinator i Sønderborg kommune og har tidligere været tilknyttet Landdistrikternes Hus. Hun bor selv i landsbyen Hovborg og er involveret – som andre – i det frivillige arbejde der. I sin artikel tager hun afsæt i Grundtvig citatet ”at ordet skaber hvad det nævner”, med en forventning om at ”… det nye ord, der indfanger den nye drøm om et moderne liv på landet bliver ”rural renæssance”. Mode i ord giver anledning til at tænke over, hvordan vores sprogbrug og valg af enkelte ord kan være med til at udtrykke, hvad der egentlig er på færde i et samfund. Ordene kan sætte begrænsninger eller skubbe på en positiv fremdrift……”. Connie tager udgangspunkt i de visioner som Sønderborg kommune har om bl.a. CO2 neutralitet og levende lokalsamfund, og fortsætter: ”Udgangspunktet for mine refleksioner over landsbyernes fremtid er, at vi selv er med til at flytte grænser og skabe fremtiden gennem aktiv deltagelse i demokratiske processer. Ved at forstå hvorfor nutiden er blevet til dét, den er, kan vi gribe ind for at skabe en anden fremtid. ”Fremtid er ikke een tid – fremtid er en vifte af muligheder” (Citat: Torben Bo Janssen, tidl. generalsekretær i Selskab for Fremtidsforskning).

 

Maj 2017, Årgang 45. nr. 8-9  Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (419) Dansk
-Tema: Fremtidens Landsbyer II
Redaktion: Tyge Mortensen

November 2016, Årgang 44. nr. 5-7  Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (418) Dansk
-Tema: Fremtidens Landsbyer I
Redaktion: Tyge Mortensen

Skriv et svar