Højskole-lærer på Vrå højskole, museumsformidler, arkiv- og projektleder på Lokalhistorisk Forening Skallerup-Vennebjerg- Rubjerg-Mårup og Lønstrup gamle Redningsstation. Formand for Landsbyrådet Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup og medlem af Hjørring kommunes Landsbyforum. Formand for Foreningen NORDEN. Sekretær og fundraiser i Fonden til Vennebjerg Mølles Bevarelse. Anpartshaver og frivillig i Lønstrup gamle Biograf. Bestyrelsesmedlem i Vendsyssel historiske Museum og Historisk Samfund for Vendsyssel. Amatørarkæolog i ”Slagbulen” Vendsyssel Arkæologiske.

 

Maj 2017, Årgang 45. nr. 8-9  Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (419) Dansk
-Tema: Fremtidens Landsbyer II
Redaktion: Tyge Mortensen