har boet i landsbyen Fjaltring siden 1969. Har fra ankomsten deltaget i det lokale for- eningsliv og været medlem af de fleste bestyrelser for det lokale foreningsliv og ofte som formand. Har været medstifter af Fjaltring Landsbyhøjskole og været formand for den i tyve år. Medstifter af Fjaltring Vandrerhjem og har været formand for stedet siden det blev bygget i 2000. I en årrække formand for Lemvig Turist-forening og senere formand for LAG-Lemvig i 8 år. Han spiller med i Fjaltring Byorkester og Hygum Bondeorkester på violin og deltager som maler i Fjaltringudstillingen. Har skrevet en bog, der hedder Fjaltringhistorier, som er udgivet af Lemvig Museum og har illustreret en digtsamling, der hedder Westjysk suite. Har desuden deltaget i den offentlige debat hele sit voksne liv med både artikler, TV-indslag og foredrag. Som han skriver i sin artikel: ”…man skal være både døv og blind for ikke at se truslerne mod mange af de små landsbysamfund. Tallene tyder på, at alt skulle ligge øde og forladt hen, men sådan er virkeligheden ikke. Her er masser af liv, og der foregår så meget, at det kan være svært at overkomme det hele. Det er landsbyernes egne beboere, som har det største ansvar for, om deres landsby skal være en af dem, der går til grunde på grund af tidernes ugunst, eller om det er en af dem, der skal blom- stre. Hvem skulle dog have lyst til at flytte til et sted, hvor holdningen er, at man muligvis kan blive anerkendt om tre generationer. Landsbyer, hvor man dyrker den holdning, er dømt til at dø, for der findes ingen landsby i Danmark, som ikke er afhængig af tilflytning. I Fjaltring mener vi, at vi har taget vores del af ansvaret for landsbyens trivsel. Og vi kan se rundt om os, at andre landsbyer har gjort det samme”.

 

Maj 2017, Årgang 45. nr. 8-9  Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (419) Dansk
-Tema: Fremtidens Landsbyer II
Redaktion: Tyge Mortensen