Cand. polit. og chefkonsulent i Danmarks Statistik i hhv. Velfærd, Udenrigsøkonomi, Energi og Miljø samt Databanker og Formidling. Har også i nogle år været forskningsstipendiat på Økonomisk Historisk Institut Københavns Universitet og uddannelseschef på Danmarks Forvaltningshøjskole. Danmarks Statistik gennemførte i 2015-16 en interviewundersøgelse af 42.500 personer i alderen 18 år og derover, der havde til formål at kortlægge befolkningens generelle livskvalitet. Undersøgelsen blev fortaget på kommuneniveau og kunne belyse en vis form for geografiske forskelle i livskvaliteten. Alt peger på, at selvom borgerne i yderkommunerne gennemgående har en lavere indkomst, lavere tilknytning til arbejdsmarkedet og andre dårligdomme, så viser denne livskvalitetsundersøgelse, at borgerne helt overvejende har et mere positivt syn på deres liv og leve-vilkår end tilfældet er for resten af landet.

 

Maj 2017, Årgang 45. nr. 8-9  Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (419) Dansk
-Tema: Fremtidens Landsbyer II
Redaktion: Tyge Mortensen