Cand.polit og tidligere leder af Center for Tourism and Culture Management på CBS, nu ekstern lektor på CBS og KU. Holder desuden foredrag og laver undersøgelser og analyser og har siden 1985 skrevet 100 bøger, 63 artikler samt en række oplæg mv. Om regional økonomisk og politisk udvikling, finans- og pengepolitik, turisme, ledelse og kultur. Udkom i 2014 med en analyse af landdistriksudviklingen og sammenhængskraften, hvor hun benævnte landsbyerne som Danmarks DNA. Landsbyerne behøver nu at tænke strategisk for at finde et relevant fokus, der gør dem attraktive at leve i, skriver hun i sin artikel. Landsbyer uden ildsjæle og uden åbenhed over for det omliggende samfund har dårlige muligheder for overlevelse og udvikling.

 

Maj 2017, Årgang 45. nr. 8-9  Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (419) Dansk
-Tema: Fremtidens Landsbyer II
Redaktion: Tyge Mortensen