Phd agro., er ny centerleder på Center for Landdistriktsforskning. Egon Noe, lægger i sin artikel ud med citatet: ”Det er først og fremmest gennem vore fortællinger, vi konstruerer en version af os selv i verden, og det er gennem sine fortællinger, en kultur giver sine medlemmer modeller for identitet og handling”. Her sættes rammen for at udviklingen kommer gennem de nye fortællinger, der skal findes og fortælles. De gamle fortællinger duer ikke, pointere Egon Noe. Vi kan begræde deres forsvinden, men de er ikke i stand til at give mening til de ting og handlinger der knytter sig til landsbyerne og dermed de mennesker der bor der; tvært om så understøtter disse fortællinger kun at verden er af lave, at landsbyerne har udtjent deres rolle og bør jævnes med jorden. Der er således behov for at udvikle nye fortællinger, der kan bringe elementerne i landsbyerne ind i ny sammenhæng, genkoble dem til værdier og derved give mening og nye identitetsmuligheder.

 

Maj 2017, Årgang 45. nr. 8-9  Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (419) Dansk
-Tema: Fremtidens Landsbyer II
Redaktion: Tyge Mortensen