Cand. phil. i samfundsfag fra Aarhus Universitet. Har arbejdet med internationale og nationale udviklingsprogrammer og projekter fra 1980’erne. Siden 2005 selvstændig med firmaet Malling O, hvor der arbejdes med strategisk udvikling i landdistrikter – med et særligt fokus på små-øernes arbejder. Hendes artikel handler om andelsorganisering og lokal udvikling i landdistrikterne i Danmark, og baserer sig til dels på en konference som hun var ansvarlig for, afholdt af Kooperationen den 6. februar 2017 på Christiansborg og til dels på egne observationer. Bl.a. begrebsafklarer Kirsten Malling Olsen det felt hun arbejder med og nævner at ”….. COOP taler om fællesskabsvirksomheder – men det dækker jo kun virksomheder. Nogle taler om folkeejede. Jeg vil hellere kalde dem alle for fællesskabsøkonomier. Andelsorganisering dækker ikke helt de forskelligheder der tegner sig. Der er skudt mange nye fællesskabsøkonomiske tiltag frem i lokalområderne i landdistrikterne i de senere år. Ofte skyder de op som en konsekvens af et konkret opstået behov – andre gange er det af mere velovervejede strategiske grunde.” I sin artikel nævner Kirsten Malling Olsen mange spændende nytænkte initiativer som er med til at skabe nye muligheder og liv i landdistrikterne.

 

Maj 2017, Årgang 45. nr. 8-9  Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (419) Dansk
-Tema: Fremtidens Landsbyer II
Redaktion: Tyge Mortensen