top of page

Næste LateNightFutureTalk onsdag d. 12. april kl 21.30

Emne: Bliver BIODIVERSITETSKRISEN den sidste krise vi oplever?

Late-night-design3.png
Karen%2520Lumholt%2520solo%2520kontor_edited_edited.jpg

Karen Lumholt
Vores vært og interviewer

Karen Lumholt er en skarp samfundsanalytiker der altid søger at påvirke, både som journalist, som rådgiver inden for forskellige politikområder og som debattør.  

Gæsten

Bo Normander

er naturforsker med en fortid som PhD ved Danmarks Miljøundersøgelser (Aarhus Universitet) og leder i Det Økologiske Råd. Han har også været programleder ved WWF Verdensnaturfonden og europæisk direktør for Worldwatch Institute. 

Nu arbejder han for NaturTanken, hvor han med bred faglig ekspertise rådgiver og oplyser inden for naturbeskyttelse, bæredygtighed og klima.

I denne LateNightFutureTalk stiller vi spørgsmålet

Bliver BIODIVERSITETSKRISEN
den sidste krise vi oplever?

Sammen med klimaforandringerne er biodiversitetskrisen nok den største udfordring, menneskeheden står over for.

 

Løsningen af biodiversitetskrisen vil utvivlsomt gribe ind i måden, vi tænker samfund, forbrug og produktion på – men gevinsten er, at vi bevarer klodens mangfoldighed af forunderligt liv.

De seneste årtier har mennesker ændret økosystemerne i hidtil uset grad. Og mens klimaforandringerne i teorien er reversible og kan afbødes, er tabet af biodiversitet uigenkaldeligt.

 

Tilbagegangen i naturen er nu så markant, at forskere taler om, at Jorden er på vej mod sin sjette masseuddøen.

Men......

  • Hvad sker der egentlig i naturen, mens mennesket farer frem på en måde, som har fået forskere til at kalde den epoke vi lever i for den antrpocæne æra - den, hvor menneskets aktivitet ændrer afgørende på kloden.

  • Hvor indgribende er menneskets aktivitet egentlig?

  • Hvor mange arter uddør - og hvorfor?

  • Og kan de reddes? Hvad skal der til?

  • Hvad er det egentlig der sker, når et økosystem kommer ud af balance - og hvad skal der til for at genoprette balancen?

  • Hvordan skal vi mennesker som art og som civilisation indrette os - samfundsmæssigt og økonomisk og strukturelt - for at medvirke til at genoprette balancen i Jordens økosystemer?

  • Hvad kan Danmark gøre? Hvad kan EU gøre? Hvad kan den enkelte borger og vælger gøre?

Vicevært

tygemortensen.jpeg

Tyge Mortensen
generalsekretær

Vi fortsætter vore LateNightFutureTalks med aktuelle temaer og udvalgte gæster i studiet. De næste LateNightFuturetalks afvikles således


onsdag d. 12. april,
onsdag d. 3. maj,
onsdag d. 7. juni

alle dage kl 21.30 - 22.30
og altid med Karen Lumholt som vært og interviewer,
sammen med Tyge Mortensen som vicevært.


Eller Karen Lumholts
Nytårstale så
KLIK

Elise Sydendal.jpg

Selskabet for Fremtidsforskning

Vi er en folkeoplysende dansk tænketank stiftet i 1968. Formålet er at brede debatten om Danmarks fremtid ud til alle, så fremtiden ikke kun bestemmes af en snæver magtelite.

bottom of page