top of page
  • Writer's pictureFremtidsforskning BLOGGER

Bliver BIODIVERSITETTSKRISEN den sidste vi kommer til at opleve?

Bo Normander er naturforsker med en fortid som PhD ved Danmarks Miljøundersøgelser (Aarhus Universitet) og leder i Det Økologiske Råd. Han har også været programleder ved WWF Verdensnaturfonden og europæisk direktør for Worldwatch Institute.

Nu arbejder han for NaturTanken, hvor han med bred faglig ekspertise rådgiver og oplyser inden for naturbeskyttelse, bæredygtighed og klima.

Sammen med klimaforandringerne er biodiversitetskrisen nok den største udfordring, menneskeheden står over for.


Løsningen af biodiversitetskrisen vil utvivlsomt gribe ind i måden, vi tænker samfund, forbrug og produktion på – men gevinsten er, at vi bevarer klodens mangfoldighed af forunderligt liv.

De seneste årtier har mennesker ændret økosystemerne i hidtil uset grad. Og mens klimaforandringerne i teorien er reversible og kan afbødes, er tabet af biodiversitet uigenkaldeligt.


Tilbagegangen i naturen er nu så markant, at forskere taler om, at Jorden er på vej mod sin sjette masseuddøen.

Men......

  • Hvad sker der egentlig i naturen, mens mennesket farer frem på en måde, som har fået forskere til at kalde den epoke vi lever i for den antrpocæne æra - den, hvor menneskets aktivitet ændrer afgørende på kloden.

  • Hvor indgribende er menneskets aktivitet egentlig?

  • Hvor mange arter uddør - og hvorfor?

  • Og kan de reddes? Hvad skal der til?

  • Hvad er det egentlig der sker, når et økosystem kommer ud af balance - og hvad skal der til for at genoprette balancen?

  • Hvordan skal vi mennesker som art og som civilisation indrette os - samfundsmæssigt og økonomisk og strukturelt - for at medvirke til at genoprette balancen i Jordens økosystemer?

  • Hvad kan Danmark gøre? Hvad kan EU gøre? Hvad kan den enkelte borger og vælger gøre?

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Kronik: PENGE GØR DET IKKE

V/ Keld Holm, formand for Selskabet for Fremtidsforskning Vi har en tyrkertro på at penge er løsningen på alle problemer. I en kronik i Berlingske den 6. november argumenterede Birthe Larsen, for at p

Comments


bottom of page