top of page
  • Writer's pictureFremtidsforskning BLOGGER

Instituttet for Fremtidsforskning: Derfor skal fremtiden på skoleskemaet

"Vores uddannelsessystem afspejler i høj grad undervisningsmetoder og færdigheder, der stammer fra den industrielle tidsalder, mener Instituttet for Fremtidsforskning. Men verden ændrer sig med stigende hast, og vi er nødt til at ruste børn og unge til at gå kritisk og konstruktivt ind i en stadig mere uforudsigelig fremtid."


Kommentar til artiklen af Michael Bohn, næstf. Selskabet for Fremtidsforkning


Artiklen er udgiver i Mandag Morgen og skrevet af Nicklas Larsen og Daria Krivonos fra Institut for Fremtidsforkning. Læs mere HER.


Artiklens oversættelse af futures literacy, til fremtidsfærdigheder, kan virke som en upræcis oversættelse, jeg vil foretrække begrebet fremtidsforståelse. Literacy på engelsk er mere end blot at kunne læse, men også at kunne forstå teksten. "... the period after 1950, when literacy slowly began to be considered as a wider concept ..." (Wiki).


Jeg tænker at artiklens fokusering på fremtidens erhverv, vil falde i dårlig jord hos folkeskolelærerne, de vil nok hellere fokusere på fremtidens samfund og demokrati.


Før vi skal have undervisning i fremtidsforskning i folkeskolen, bør vi have det på universitetsplan, ellers vil der ikke være et videnskabeligt belæg for undervisningens indhold. Her er Roberto Poli og Riel Miller et godt teoretisk udgangspunkt.


Men artiklen er et supergodt initiativ på at få sat fokus på fremtiden.


Et udklip fra hvad jeg tidligere har sendt:

Centrale fremtidsforskning begreber 1: Anticipation, hvordan folk handler ud fra deres billede af fremtiden. 2: “futures literacy”: og Capacity Building, begreber der handler om at få folk til at opbygge viden, der gør dem handledygtige overfor fremtidsvalg, f.eks. entreprenørstaten ... Anticipation: Roberto Poli: anticipation occurs when an agent makes decisions based on its explicit beliefs about the future. More broadly, "anticipation" can also refer to the ability to act in appropriate ways that take future events into account, ... https://en.wikipedia.org/wiki/Anticipation_(artificial_intelligence) (Poli: UNESCO Chair in Anticipatory Systems). futures literacy”: og Capacity Building Riel Miller bruger begrebet “futures literacy”: Future literacy, like language literacy, involves the acquisition of the know-what, know-how, know-when and know-why required to “use the future” appropriately. https://www.researchgate.net/publication/271523619_From_trends_to_futures_literacy_Reclaiming_the_future (Riel Miller: UNs Educational, Scientific and Cultural Organization).
63 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page